Lenen kost geld

Sinds 1998 voordelig en vertrouwd geld lenen bij ABCS

Kredietverzekeringen

Kredietverzekeringen

Als u een lening gaat afsluiten of oversluiten zijn wij verplicht u in het kader van onze zorgplicht te informeren over de mogelijke risico's bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wij brengen samen met u in kaart of u de lening nog wel kunt betalen als zich één of meerdere van deze risico's (overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) aan de orde zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u zich voor de genoemde risico's verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kredietverzekering af te sluiten. Zo kunt u een kredietverzekering afsluiten tegen een maandpremie of een eenmalige betaling.

ABCS berekent geen bemiddelings-, advies- en/of afsluitkosten! Dus een kredietverzekering tegen een netto, provisieloze premie!