Lenen kost geld

Sinds 1998 voordelig en vertrouwd geld lenen bij ABCS

Over ons

Informatie over geld lenen

Voor onze klanten

NVF Lidmaatschap

Wij zijn lid van  de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (NVF). De NVF is een vereniging die ten doel heeft het bevorderen van de beroepsuitoefening in het algemeen en het behartigen van de belangen van haar bedrijfsmatige leden, in het bijzonder op het gebied van professionele bemiddeling in consumptief krediet, mede met het oog op het op de leden uit te oefenen toezicht van overheidswege.

Het voordeel van een NVF lid is dat wij u kunnen adviseren in de keuze van welke bank of financieringsmaatschappij u de scherpste rente en de beste voorwaarden geeft. Een NVF intermediair is onafhankelijk en is zeer goed op de hoogte van de financieringsmarkt. Hiernaast stelt De Nederlandse Vereninging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars op grond van de NVF gedragscode aanvullende eisen aan haar leden, waaronder eisen die in het belang van u, als klant zijn!